Hướng dẫn kích hoạt Key HMA PRO

Thông báo với quý khách hàng để nâng cao độ bảo mật cho tài khoản HMA, chúng tôi Đại Lý HMA PRO Việt Nam sẽ bán HMA theo hình thức mới là cung cấp key HMA cho quý khách tự kích hoạt tài khoản.

Đầu tiên quý khách cần đặt hàng trên website hmapro.vn của chúng tôi, sau đó sẽ được nhân viên gửi cho quý khách key HMA còn sống để quý khách active.

Nghiêm cấm đăng ký key như sau sẽ bị admin Hidemyass khóa hết, quý khách sẽ phải tự chịu trách nhiệm và phải mua key mới:

  • Một máy tính đăng ký nhiều hơn 2 tài khoản HMA, Một ip địa chỉ đăng ký nhiều hơn 2 key HMA, Khi quý khách mua nhiều cần dùng phần mềm fake ip như hma, pure, vip72, sockescort, vps thay đổi ip sang các nước trên thế giới để tạo key.

  • Không tạo email giống nhau như là : vantruong1@gmail.com; vantruong2@gmail.com; vantruong3@gmail.com; vantruong4@gmail.com. Nhớ tạo email bạn đang sử dụng đề phòng quên pass hoặc lỗi tài khoản.

  • Không tạo username giống nhau như là: vantruong1, vantruong2, vantruong3, …

Key HMA: https://vpn.hidemyass.com/vpncontrol/join/activate/a2V5PURITk4tQlNFNi1ZWEdDLUpSQ1kK

Cụ thể là: DHNN-BSE6-YXGC-JRCY

Chúng tôi trước khi bán cho quý khách có kiểm tra lại key trước khi gửi cho quý khách, đảm bảo 100% sống.

Cách kiểm tra key sống hay chết làm như sau:

Copy link key để vào trình duyệt và trỏ chuột vào phía sau key nhấn phím enter. thì nó báo đỏ “invalid activation key” có nghĩa là key chết, đã sử dụng rùi.

1

Để biết key sống ta làm tương tự nhưng báo “Invalid login name, only letters and numbers allowed. It must be more than 2 characters long. Please try again.” có nghĩa là key sống, chưa kích hoạt lần nào, còn 30 ngày sử dụng.

2

 

Comments

comments

Thẻ:

Leave a Reply