SỬ DỤNG HMA! TÀI KHOẢN SỐ LƯỢNG LỚN

CHÀO MỪNG BẠN!

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn đã lựa chọn HMA. Để cung cấp cho bạn hay công ty của bạn các dịch vụ VPN tốt nhất, tại thời điểm này, HMA đã, đang phục vụ hơn 2000 doanh nghiệp và chúng tôi tự hào được các khách hàng, doanh nghiệp tin tưởng, hài lòng.

Chúng tôi đã viết hướng dẫn này để giúp bạn nhận được nhiều tài khoản nhất của HMA, kể cả với một số lượng lớn tài khoản. Nếu bạn muốn mua thêm tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi.

1

 

NHỮNG GÌ BẠN NÊN CHÚ Ý ĐẾN?

4

Có một số khác biệt tinh tế giữa một tài khoản HMA bình thường và một tài khoản HMA doanh nghiệp (số lượng lớn).

Cả hai đều cho phép bạn sử dụng tất cả các máy chủ của chúng tôi và các địa chỉ IP. Tuy nhiên, tài khoản hàng loạt mới cũng sẽ cho phép bạn kết nối nhiều hơn 2 thiết bị cùng một lúc.

Dưới đây là một vài điều bạn nên chú ý đến khi sử dụng các tài khoản hàng loạt.

⇒ Sử dụng tài khoản của bạn trên cùng một máy chủ

Hãy chắc chắn rằng bạn thiết lập mỗi kết nối đến một máy chủ khác nhau nhưng bạn không thể có nhiều hơn 1 kết nối từ cùng một tài khoản đang hoạt động trên cùng một máy chủ.

Ví dụ, nếu bạn kết nối máy tính đầu tiên của bạn đến máy chủ của chúng tôi London 1, bạn không nên kết nối các máy tính thứ hai với cùng một máy chủ.

Thay vào đó bạn có thể sử dụng ví dụ như London 2 hoặc bất kỳ máy chủ khác từ danh sách.

Số lượng tối đa có thể có của các kết nối cho mỗi tài khoản hàng loạt là 100.

5

⇒ Nếu chúng ta cần phải sử dụng chỉ có một máy chủ cụ thể?

Trong trường hợp này chúng ta có thể chia các kết nối bạn mua từ một số tài khoản nhỏ hơn với tên người dùng khác nhau. Chúng tôi sử dụng một chương trình đặc biệt để tự động hóa các nhiệm vụ này. Quá trình này rất nhanh chóng, dễ dàng và bạn sẽ nhận được tài khoản riêng biệt như trong ví dụ dưới đây:

USERNAME1, USERNAME2 .. username10

Số lượng tối thiểu của các kết nối cho mỗi tài khoản hàng loạt là 2.

⇒ Chuyển đổi địa chỉ IP nhanh chóng

7

Giữ khung thời gian trong tâm trí trong khi chuyển đổi giữa các máy chủ. Trong trường hợp một trong các yêu cầu của bạn là để chuyển đổi địa chỉ IP tự động sau một khoảng thời gian ngắn, giao thức VPN không bao giờ được thiết kế để làm việc theo cách này. Bạn có thể mong đợi các IP thời gian chuyển đổi địa chỉ được mỗi 150 đến 180 giây.

⇒ địa chỉ IP tĩnh

8

Theo mặc định tất cả các tài khoản HMA Pro VPN, khách hàng được kết nối với địa chỉ IP động, có nghĩa là một máy chủ gán ngẫu nhiên một địa chỉ IP từ các địa chỉ IP có sẵn mà không phải là đang được sử dụng bởi các khách hàng khác.

Chúng tôi cung cấp đặt một số khu công nghiệp của chúng tôi để độc quyền sử dụng / cá nhân: chính xác chi phí phụ thuộc vào vị trí máy chủ và được xác định bởi Team mạng của chúng tôi.

Các KCN tĩnh chỉ được gán cho các tài khoản đó có giá trị 12 tháng, vì vậy bạn sẽ cần một tài khoản HMA thường xuyên, chiếm giá trị ít nhất một năm để có được một IP tĩnh.

Nó sẽ được giao cho bạn bất cứ khi nào khi bạn kết nối đến máy chủ tĩnh, địa chỉ IP duy nhất của bạn. Bạn không bị giới hạn sử dụng địa chỉ IP này với tất cả các thời gian: bất kỳ máy chủ khác vẫn sẽ được đưa ra một địa chỉ IP ngẫu nhiên cho bạn.

Để yêu cầu một địa chỉ IP tĩnh, xin vui lòng hoàn thành Tôi muốn mua một tài khoản VPN, đề cập đến vị trí mong muốn mà bạn muốn có IP tĩnh của bạn và một bản tóm tắt ngắn gọn về cách bạn sẽ sử dụng nó.

Liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ!

9

Cách nhanh nhất để tiếp cận chúng tôi là bằng cách liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại:

hmapro.vn/lien-he/

hoặc sử dụng các widget chat trực tiếp trên trang web.

Comments

comments

Thẻ:, , , , ,

Leave a Reply